Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Περί της φερομένης διαφοράς μορφών εν τω πολιτεύματι του αρχικού Χριστιανισμού (34-156 μ.Χ.) /

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι., 1905-1987.

Περί της φερομένης διαφοράς μορφών εν τω πολιτεύματι του αρχικού Χριστιανισμού (34-156 μ.Χ.) / Forschungsergebnisse über die herkömmliche unterschiede der verfassungsformen im Urchristentum Γερασίμου Ι. Κονιδάρη. - 2η εκδ. συμπεπληρωμένη και βελτιωμένη του εν τοις Πρακτικοίς της Ακαδημίας (1957 σ. 17-51) κειμένου - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1959. - 72 σ., [2] σ. ; 26 εκ.

Ανακοίνωσις εν τη Ακαδημία Αθηνών, πορίσματα φιλολογικής και ιστορικής ερεύνης. Πρόσθετη σ.τ. στα γερμανικά: Forschungsergebnisse über die herkömmliche unterschiede der verfassungsformen im Urchristentum.

Περιέχει περίληψη στη γερμανική γλώσσα.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by