Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια /

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια / Ηθικά Νικομάχεια εκδίδοντος και διορθούντος Α. Κ. , δαπάνη των αναξίως δυσπραγησάντων Χίων. - Εν Παρισίοις : Εκ της Τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράρτου, ΑΩΚΒ [=1822] - [3] φύλλα, οζ', [1], 372 σ. : εικ. , 22 εκ. - Ελληνική Βιβλιοθήκη , 14 .

Περιέχει ευρετήριο. Δαπάνη των αναξίως δυσπραγησάντων Χίων.

ΓΜ, *1343. ΦΗ, *1822.3


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. Ηθικά Νικομάχεια.
Aristotle. Nicomachean ethics.


Greek imprints--Publishing--History--France--Paris--19th century.
Ethics.
Koha by