Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω., 1898-1973.

Πρώτη αποκάλυψις και αφετηριακός μονοθεϊσμός : εθνολογική και θρησκειολογική επιβεβαίωσις της περί τούτων βιβλικής αλήθειας υπό του P. Wilhelm Schmidt (1868-1954) / Λεωνίδου Ιω. Φιλιππίδου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1955. - 20 σ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Schmidt, Wilhelm, 1868-1954.


Monotheism.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha