Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η ερμηνεία της επί του Όρους ομιλίας :

Σιώτης, Μάρκος Α., 1912-2003.

Η ερμηνεία της επί του Όρους ομιλίας : από των αρχών του μεσαίωνος μέχρι των αρχών του ΙΗ' αιώνος / Μάρκου Α. Σιώτου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1984. - 42 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία: σ. 39-42. Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος τηε Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τόμος ΚΣΤ', Τιμητικόν αφιέρωμα εις Ανδρέαν Ιω. Φυτράκην. Καταλογογράφηση από το εξώφυλλο.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by