Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. - Εν Αθήναις : Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Τ. : εικ., πανομ. ; 24 εκ. - Ετήσια.

Η περιγραφή βασίζεται στον τόμο 1936-1937. = Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.


History--Religious aspects.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by