Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Αθανάσιος, Άγιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, πέθ. 373.

Αθανασίου Αλεξανδρείας του Μεγάλου άπαντα τα έργα / Άπαντα τα έργα Αθανασίου του Μεγάλου Αθανασίου Αλεξανδρείας, εισαγωγή υπό Παν. Κ. Χρήστου, κείμενον, μετάφρασις, σχόλια υπό Στεργ. Ν. Σάκκου. - Θεσσαλονίκη : Πατερικαί Εκδόσεις "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1973-1977. - Τ. , 24 εκ. - Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας , 6,11,12,14-17,20,21,26,31. .

Τ.1: Απολογητικά -- Τ.2: Δογματικά Α' -- Τ.3: Δογματικά Β' -- Τ.4: Δογματικά Γ' -- Τ.5: Ερμηνευτικά Α' -- Τ.6: Ερμηνευτικά Β' -- Τ.7: Ερμηνευτικά Γ' -- Τ.8: Ιστορικοδογματικά Α' -- Τ.9: Ιστορικοδογματικά Β΄-- Τ.10: Ιστορικοδογματικά -- Τ.11: Ασκητικά --Τ.12: Αμφιβαλλόμενα.


Athanasius, Saint, Patriarch of Alexandria, d. 373.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha