Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα / Ιωάννου Χρυσοστόμου. - Αθήναι : Εκδόσεις "Ωφελίμου Βιβλίου", 1978. - Τ. , 21 εκ. - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων. Άπαντα των Αγίων Πατέρων .

Τ. 6: Περί Ιερωσύνης Α'-ΣΤ' -- T. 76: Υπόμνημα εις τας Πράξεις των Αποστόλων, Ομιλίαι Α'-ΙΔ' -- Τ. 80: Ερμηνεία εις την προς Ρωμαίου Ι.


Το αντ. 1 του Τ. 6
Φωτοαντίγραφο.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha