Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Καινή Διαθήκη :

Η Καινή Διαθήκη : μετά συντόμου ερμηνείας / υπό Παν. Ν. Τρεμπέλα. - 32η έκδ. - Αθήναι : Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ", 1991. - [16], στ', 1064, [8] : εικ., χάρτ. , 20 εκ.

Τα Ευαγγέλια και αι Πράξεις των Αποστόλων -- Αι Επιστολαί και η Αποκάλυψις.


Κείμενο σε αρχαία ελληνικά και μετάφρασή του στα νέα ελληνικά σε αντικριστές στήλες.


Bible.--Νew Testament.--Translations into Greek.
Bible.--New Testament.--Acts--Translations into Greek.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by