Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Οικονόμος, Κωνσταντίνος 1780-1857.

Απάντησις εις την αυτοσχέδιον διατριβή περί της αρχής και της εξουσίας των Πατριαρχών, και περί της σχέσεως της εκκλησιαστικής αρχής προς την πολιτικήν εξουσίαν / υπό Χ. Χ. Χ. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Ο Ανεξάρτητος του Π. Κ. Παντελή, 1843. - 21 σ. , 20 εκ.

Στο τέλος του κειμένου (σ. 21) υπάρχει έντυπη υπογραφή με τα αρχικά "Σ. Ζ." [= Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων]

ΓΜ, *3739.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή από την "Ανέμη".


Orthodox Eastern Church--19th century.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Patriarchs and patriarchate.
Church and state.


Greece--Imprints--19th century.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha