Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο παις του Κυρίου (Ησ. 42, 1-9, 49, 1-6, 50, 4-99, 52, 13-53, 12) /

Βέλλας, Βασίλειος Μ., 1902-1969.

Ο παις του Κυρίου (Ησ. 42, 1-9, 49, 1-6, 50, 4-99, 52, 13-53, 12) / Εισαγωγή - Μετάφρασις του Εβραϊκού κειμένου - Κείμενον των Ο' - Ερμηνεία υπό Βασιλείου Μ. Βέλλα. - Αθήναι : [χ.ε.], 1969. - 79 σ., ; 22 εκ. - Εκκλησιαστικά αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης, Β' .

Περιέχει βιβλιογραφία.


Bible.--Old Testament.--Isaiah--Commentaries.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by