Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ομιλίαι περί φιλοπατρίας /

Γαλανός, Μιχαήλ Ι., 1862-1948.

Ομιλίαι περί φιλοπατρίας / Μιχαήλ Ι. Γαλανού. - Εν Αθήναις : Τύποις "Φοίνικος", 1932. - 40 σ. , 19 εκ.

Ανατύπωσις εκ της "Αναπλάσεως".

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by