Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το εν τοις χειρογράφοις της Νεκράς Θαλάσσης Εγχειρίδιον Πειθαρχίας /

Χαστούπης, Αθανάσιος Π., 1921-1993.

Το εν τοις χειρογράφοις της Νεκράς Θαλάσσης Εγχειρίδιον Πειθαρχίας / Εγχειρίδιον Πειθαρχίας Αθανασίου Π. Χαστούπη. - Εν Αθήναις : [Εκ του τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος], 1957. - 51 σ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.


Dead Sea scrolls.
Χειρόγραφα Νεκράς Θάλασσας.


Qumran community.
Koha by