Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εκκλησία και ψυχική υγεία :

Αυγουστίδης, Αδαμάντιος Γ., ιερέας.

Εκκλησία και ψυχική υγεία : σύγχρονες προκλήσεις / π. Αδαμάντιος Γ. Αυγουστίδης. - Αθήνα : Έννοια, 2008. - 207 σ. , 20 εκ

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.

9789608320987

BF51.A84 2008

210
Koha by