Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Γεράσιμος Μοναχός μικραγιαννανίτης :

Θεοκλήτος, μοναχός, Διονυσιάτης, 1916-2006.

Γεράσιμος Μοναχός μικραγιαννανίτης : Υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας / Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου. - Θεσσαλονίκη : [χ.ε.], 1997. - 284 σ. : φωτ. , 24 εκ.
Koha by