Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Νοερά Άθλησις: ήτοι περί προσευχής του Ιησού. Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού. /

Η Νοερά Άθλησις: ήτοι περί προσευχής του Ιησού. Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού. / Μετάφρασις εκ του Ρωσικού. - Κατουνάκια Αγίου Όρους : Γέρων Κλήμης μοναχός και η συνοδεία αυτού "Γέννησις Χριστού", 1976. - 312 [5] σ. : εικ. , 21 εκ.
Koha by