Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.

Οι Περί Ιερωσύνης Λόγοι : εισαγωγή-κείμενον-μετάφρασις-σχόλια / υπό Παναγιώτου Χρήστου. - 3η έκδ. - Αθήναι : Εκδοτικός Οίκος Βασ. Ρηγοπούλου, 196?. - 239, [1] σ. , 21 εκ.


Priesthood--Orthodox Eastern Church.
Fathers of the church, Greek.
Christian literature, Early.
Clergy--Office.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha