Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ετυμολογία και εννοιολογία των λέξεων πάπας και παπάς /

Δρούλιας, Ιωάννης Δ.

Ετυμολογία και εννοιολογία των λέξεων πάπας και παπάς / Ιωάννου Δ. Δρούλια. - Αθήναι : [Εκ του Τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας], 1986. - 44 σ. , 21 εκ.

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία".

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Greek language, Modern--Etymology.
Language and languages--Etymology.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by