Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Σύντομος ιστορία της εκκλησίας της Κορίνθου /

Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Χρ.

Σύντομος ιστορία της εκκλησίας της Κορίνθου / Ιωάννου Χρ. Κωνσταντινίδου. - Εν Αθήναις] : [χ.ε.], 1966. - 45 σ., [2] σ. : εικ., σχεδ/μα, φωτ. , 21 εκ.

Ανάτυπον εκ της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαιδείας, τόμος Ζ', σ. 847-863.

Περιέχει βιβλιογραφία: σ. [39]-45.


Orthodox Eastern Church--History.--Greece


Corinth (Greece)--Church history.
Peloponnesus (Greece)--Church history.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by