Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μιχαήλ Αρχιεπίσκοπος Αμερικής (1949-1958) :

Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Χρ.

Μιχαήλ Αρχιεπίσκοπος Αμερικής (1949-1958) : (σκιαγραφία) / Ιωάννου Χρ. Κωνσταντινίδου. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1966. - 15 σ. : φωτ. , 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία: σ. 15


Μιχαήλ, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, 1892-1958.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by