Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Θρησκεία και επιστήμη /

Γαλανός, Μιχαήλ Ι., 1862-1948.

Θρησκεία και επιστήμη / Μιχαήλ Ι. Γαλανού Βουλευτού εις τας διπλάς Βουλάς του 1910 και 1911 Βασιλικού Επιτρόπου παρά τη Ιερά Συνόδω. - Εν Αθήναις : Τύποις Α.Ζ. Διαλησμα και Σια, 1913. - 112 σ. , 20 εκ.


Bible and science.
Religion and science.
Science--Religious aspects--Christianity.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by