Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Άγιος Νεκτάριος εις Νιθαύριν Κρήτης /

Λαντζουράκης, Αλέξανδρος Νικ.

Ο Άγιος Νεκτάριος εις Νιθαύριν Κρήτης / Αλεξ. Νικ. Λαντζουράκη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1970. - 40 σ. : εικ. , 21 εκ.

Το ιστορικόν της ανεγέρσεως του Ναού -- Τινα περί του βίου του Αγίου -- Η απόφασις της αγιοποιήσεως -- Ο Παρακλητικός Κανών του Αγίου.


Νεκτάριος Κεφαλάς, Άγιος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως, 1846-1920.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by