Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

De ascensione mentis in Devm per scalas rervm creatarvm =

Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, Saint, 1542-1621.

De ascensione mentis in Devm per scalas rervm creatarvm = Περί αναβάσεως του νου εις τον Θεόν δια μέσου της κλίμακος των κτισμάτων. Βιβλίον συνθεμένον παρά του εξοχωτάτου, & αιδεσιμωτάτου Ρωβέρτου του Βελλαρμίνου της αγίας Ρωμαϊκής εκκλησίας Καρδινάλεως της συντροφίας του Ιησού. Και μεταγλωττισμένον εις την κοινήν γλώσσαν των Ρωμαίων παρά του πατρός Γεωργίου του Βουστρονίου ιερέως της συντροφίας του Ιησού. Περί αναβάσεως του νου εις τον Θεόν δια μέσου της κλίμακος των κτισμάτων. Βιβλίον συνθεμένον παρά του εξοχωτάτου, & αιδεσιμωτάτου Ρωβέρτου του Βελλαρμίνου της αγίας Ρωμαϊκής εκκλησίας Καρδινάλεως της συντροφίας του Ιησού. Και μεταγλωττισμένον εις την κοινήν γλώσσαν των Ρωμαίων παρά του πατρός Γεωργίου του Βουστρονίου ιερέως της συντροφίας του Ιησού. - Romae : Typis, & impen. S. Con. de ProPag. Fide, 1637. - [16], 362 p. ; 16 cm.

L.BH., v1 (17th cent.), 260. Καχριμάνης, Νικ., 78. ΘΠ(Α), 1010.


God--Attributes--Early works to 1800.
Mysticism--Catholic Church.
Koha by